LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 31/5/2021 ĐẾN 06/6/2021

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 31/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
7:15 Chào cờ Khuôn viên UBND huyện Công chức
PTP: Đặng Thành Nam Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá “Kết quả triển khai thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc và triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” Công an Huyện
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
14:00 Họp cơ quan về chấm sáng kiến kinh nghiệm HT: Phòng GDĐT Chuyên viên
Thứ ba, ngày 01/6/2021
PTP: Đặng Thành Nam Kiểm tra công tác ông tập thi tuyển sinh lớp 10 Các trường TH-THCS và THCS CV: Nguyễn Minh Thuận
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Lê Công Luận
Thứ tư, ngày 02/6/2021
PTP: Đặng Thành Nam Kiểm tra công tác ông tập thi tuyển sinh lớp 10 Các trường TH-THCS và THCS CV: Nguyễn Minh Thuận
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Lê Công Luận
PTP: Đặng Thành Nam 7:30 Dự họp trực tuyến kỳ thi tuyển sinh lớp 10, lớp chuyên THPT Tân Hồng CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ năm, ngày 03/6/2021
PTP: Đặng Thành Nam Kiểm tra công tác ông tập thi tuyển sinh lớp 10 Các trường TH-THCS và THCS CV: Nguyễn Minh Thuận
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Lê Công Luận
Thứ sáu, ngày 04/6/2021
PTP: Đặng Thành Nam Kiểm tra công tác ông tập thi tuyển sinh lớp 10 Các trường TH-THCS và THCS CV: Nguyễn Minh Thuận
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Lê Công Luận
PTP: Đặng Thành Nam 13:30 Dự Hội nghị triển khai, tập huấn công tác coi thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10,
lớp 10 chuyên năm học 2021-2022
Phòng họp số 2 – Sở GDĐT CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ bảy, ngày 05/6/2021
Chủ nhật, ngày 06/6/2021