LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 07/6/2021 ĐẾN 13/6/2021

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 07/6/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
7:15 Chào cờ Khuôn viên UBND huyện Công chức
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Phạm Văn Sô
14:30 Họp Công tác trường đạt chuẩn quốc gia HT: Phòng GDĐT CV: Giang Thị Hồng H
MN THC, TB, MN HM, TH TCC1
PTP: Đặng Thành Nam Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT Tam Nông
THPT Trường Xuân
CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ ba, ngày 08/6/2021
PTP: Phạm Văn Sô 7:30 dự Hội nghị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI HT UBND huyện
PTP: Phạm Văn Sô 14:00 dự họp bàn thống nhất nội dung tham mưu UBND huyện giao đất và tài sản gắn liền với đất của các điểm trường không sử dụng cho địa phương quản lý Phòng KT-HT
TP: Nguyễn Tấn Công Đi thăm Điểm thi tuyển sinh lớp 10 Các trường THPT, THCS-THPT
PTP: Đặng Thành Nam Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT Tam Nông
THPT Trường Xuân
CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ tư, ngày 09/6/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án Phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 08 xã biên giới tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 HT UBND huyện
PTP: Đặng Thành Nam Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT Tam Nông
THPT Trường Xuân
CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ năm, ngày 10/6/2021
BT: Nguyễn Tấn Công 15:00 Họp Chi bộ HT: Phòng GDĐT Đảng viên
Thứ sáu, ngày 11/6/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Giải quyết công việc cơ quan và tiếp dân
Thứ bảy, ngày 12/6/2021
Chủ nhật, ngày 13/6/2021

18 thoughts on “LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 07/6/2021 ĐẾN 13/6/2021

  1. Pingback: ivermectil doctor
  2. Pingback: stromectol 6m
  3. Pingback: deltasone for pain
  4. Pingback: stromectol acid

Đã khóa bình luận