LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/5/2021 ĐẾN 30/5/2021

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 30/5/2021
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 24/5/2021
TTP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
7:15 Chào cờ Khuôn viên UBND huyện Công chức
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Tiếp kiểm tra các trường Tiểu học, TH-THCS THCS theo KH 61/KH-SGDĐT
ngày 18/5/2021 của Sở GDĐT (Từ ngày 24/5/2021 đến 28/5/2021)
Các trường CV: Nguyễn Văn Mùi
CV: NGuyễn Minh Thuận
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Chấm Sáng kiến kinh nghiệm HT: Phòng GDĐT Chuyên viên
Thứ ba, ngày 25/5/2021
PTP: Đặng Thành Nam 14:00 Họp công tác phối hợp tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn
huyện Tân Hồng
PH: UBND huyện
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Chấm Sáng kiến kinh nghiệm HT: Phòng GDĐT Chuyên viên
Thứ tư, ngày 26/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Chấm Sáng kiến kinh nghiệm HT: Phòng GDĐT Chuyên viên
Thứ năm, ngày 27/5/2021
PTP: Đặng Thành Nam 7:30 Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 PH: UBND huyện
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Chấm Sáng kiến kinh nghiệm HT: Phòng GDĐT Chuyên viên
Thứ sáu, ngày 28/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 5 HT: UBND huyện
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Chấm Sáng kiến kinh nghiệm HT: Phòng GDĐT Chuyên viên
Thứ bảy, ngày 29/5/2021
Chủ nhật, ngày 30/5/2021