Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
06/2023/QĐ-UBND18/01/2023UBND huyện Tân HồngChức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng Tải về