công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ, giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tên file: 680_QD-UBND-HC_28062022-signed-2.pdf
Tải về
Tên file: 680_QD-UBND-HC_28062022-signed-3.pdf
Tải về
Tên file: 3.-Noi-dung-cap-tinh-1.pdf
Tải về
Tên file: 4.-Noi-dung-Huyen-1.pdf
Tải về

680_QD-UBND-HC_28062022-signed (3)_page-0001

680_QD-UBND-HC_28062022-signed (3)_page-0002