Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
108/KH-PGDĐT31/01/2023Phòng GDĐTTổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, TH-THCS và THCS năm 2023 Tải về
248/KH-PGDĐT23/02/2023Phòng GDĐTThực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, TH-THCS và THCS giai đoạn 2023-2025 năm 2023 Tải về
1134/PGDĐT11/9/2023Phòng GDĐThướng dẫn công tác chuyển đổi số trong các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, TH-THCS và THCS năm học 2023-2024 trên địa bàn Huyện Tải về