Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
787/PGDĐT29/5/2023Phòng GDĐTCông bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
680/QĐ-UBND28/6/2022UBND tỉnh Đồng Thápcông bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ, giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Tải về
637/QĐ-UBND26/6/2019UBND tỉnhCÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tải về
QĐ số 1536/QĐ-UBND03/10/2020UBND tỉnh Đồng ThápDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tải về
127/PGDĐT02/02/2023Phòng GDĐTtriển khai thực hiện Quyết định công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp Tải về