Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
127/PGDĐT02/02/2023Phòng GDĐTtriển khai thực hiện Quyết định công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp Tải về