Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
104/PGDĐT30/01/2023Phòng GDĐTtăng cường chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay Tải về
424/KH-PGDĐT29/3/2023Phòng GDĐTPhát triển Văn hóa đọc gắn với Thư viện xanh, Thư viện số trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tân Hồng Tải về
260/KH-PGDĐT27/02/2023Phòng GDĐTTuyên truyền cải cách hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 Tải về
394/KH-PGDĐT23/03/2023Phòng GDĐTTriển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023 - 2030 trong ngành Giáo dục huyện Tân Hồng Tải về
1287/PGDĐT12/10/2022Phòng GDĐThướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023 Tải về
34/KH-PGDĐT11/01/2023Phòng GDĐTThực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2023-2025) của Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Tân Hồng Tải về
22/KH-PGDĐT09/01/2023Phòng GDĐTCông tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Tải về
154/KH-PGDĐT07/02/2023Phòng GDĐTThực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI năm 2023 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 Tải về
837/PGDĐT06/6/2023Phòng GDĐTkhông tổ chức dạy thêm học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè năm học 2022 - 2023 Tải về