Kết luận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Tấn Công tại Hội nghị đánh giá nhiệm vụ quý II năm 2022 và triển khai nhiệm vụ chuyên môn quý III năm 2022

Tên file: THONG-BAO-KET-LUAN-CUOC-HOP-HIEU-TRUONG-QUY-2-2022-VA-PHUONG-HUONG-QUY-3-2022.-1.pdf
Tải về

THONG BAO KET LUAN CUOC HOP HIEU TRUONG QUY 2-2022 VA PHUONG HUONG QUY 3-2022. (1)_page-0001

THONG BAO KET LUAN CUOC HOP HIEU TRUONG QUY 2-2022 VA PHUONG HUONG QUY 3-2022. (1)_page-0002