CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thông báo kết quả xét tiếp nhận viên chức ngoài Huyện, ngoài Tỉnh chuyển đến và chuyển công tác trong Huyện năm 2019

Lần thứ hai huyện Tân Hồng đăng cai Hội thảo chuyên môn cấp tỉnh

THÔNG BÁO về việc thời gian, địa điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018

Banner Tu Tuong HCM

BGD_OK_1