Nhu cầu giáo viên sau khi chuyển công tác và điều chỉnh số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 MỘT DIỆN MẠO MỚI CỦA VÙNG BIÊN GIỚI TÂN HỒNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 BIÊN GIỚI, VÙNG SÂU 3 NĂM LIỀN BẢO HIỂM Y TẾ 100%.

Banner Tu Tuong HCM

  • Không có bài viết nào.

  • Không có bài viết nào.

BGD_OK_1