TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 BIÊN GIỚI, VÙNG SÂU 3 NĂM LIỀN BẢO HIỂM Y TẾ 100%.

Trường Tiểu học Thông Bình 3, ngôi trường vùng sâu, biên giới của xã Thông Bình, huyện Tân Hồng. Điều kiện kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Với sự phát động của toàn ngành giáo dục về bảo hiểm toàn diện cho học sinh, trong đó Bảo hiểm Y tế của học sinh là quan trọng nhất.tb31

Trường Tiểu học Thông Bình 3

Từ năm học 2018 – 2019, trường Tiểu học Thông Bình 3 đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền đến từng phụ huynh học sinh. Từ đó phụ huynh nhận thấy được những lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình.

tb32

Nhà trường phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh

tb33

Buổi tuyên truyền Bảo hiểm Y tế với phụ huynh học sinh

Đặc biệt đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng không phải là hộ nghèo hoặc cận nghèo. Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã mua bảo hiểm Y tế hỗ chợ cho các em.

Năm học 2018 – 2019 : 450/450 học sinh.

Năm học 2019 – 2020 : 458/458 học sinh.

Năm học 2020 – 2021 : 430/430 học sinh.

Đơn vị trường Tiểu học Thông Bình 3 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn phối hợp nhịp nhàn và  phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành và địa phương giao./.

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn                                                              Nguồn:trường TH Thông Bình 3

15 thoughts on “TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG BÌNH 3 BIÊN GIỚI, VÙNG SÂU 3 NĂM LIỀN BẢO HIỂM Y TẾ 100%.

  1. Pingback: ivermect uses

Đã khóa bình luận