LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 02/12/2019 ĐẾN 08/12/2019

 

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 02/12/2019
Đặng Thành Nam 8:00 Kiểm tra lại cộng đồng học tập xã TCC, TTA, BP Hội trường Phòng GDĐT PTP Nam + Luận
Nguyễn Tấn Công 13:30 Họp đánh giá phân loại đảng viên, công chức Hội trường Phòng GDĐT Đảng viên, công chức
Thứ ba, ngày 03/12/2019
Nguyễn Tấn Công 14:00 Công tác trường Tiểu học Trần Phú TH Trần Phú TP Công, đồng chí Phi, Sô
Thứ tư, ngày 04/12/2019
TP Nguyễn Tấn Công 7:30 Ngày Hội giao lưu học sinh cấp Tiểu học Trung tâm VH-TT đồng chí Hiếu, Mùi, Sô, Hà, Phi
Thứ năm, ngày 05/12/2019
TP Nguyễn Tấn Công 7:30 Ngày Hội giao lưu học sinh cấp Tiểu học Trung tâm VH-TT đồng chí Hiếu, Mùi, Sô, Hà, Phi
UBND huyện 8:00 Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều
hành (mới) Lớp Văn thư
Hội trường  UBND huyện đồng chí Luận
UBND huyện 14:00 Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều
hành (mới) Lớp 1
Hội trường  UBND huyện TP Công + các đồng chí Phi, Hiếu, Hằng, Mùi
Thứ sáu, ngày 06/12/2019
TP Nguyễn Tấn Công 7:30 Ngày Hội giao lưu học sinh cấp Tiểu học Trung tâm VH-TT đồng chí Hiếu, Mùi, Sô, Hà, Phi
UBND huyện 8:00 Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều
hành (mới) Lớp 2
Hội trường  UBND huyện PTP Nam + Sô, Hà, Thuận, Dũng
Thứ bảy, ngày 07/12/2019
Chủ nhật, ngày 08/12/2019
UBMTTQVN 7:30 Dự trao học bổng Chương trình “Tiếp sức đến
trường” do Tập đoàn Hoàng Long tài trợ
Trung tâm VH-TT Huyện TP Công + Dũng + Các trường