Kết quả xét chuyển công tác và xét tiếp nhận đối với viên chức ngành giáo dục năm 2023

Tên file: Copy-of-1-Copy-of-PHU-LUC-I-ket-qua-xet-chuyen-cong-tac-1.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-1-Copy-of-PHU-LUC-II-ket-qua-xet-chuyen-cong-tac-1.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-1-thong-bao-ket-qua-xet-chuyen-cong-tac-doi-voi-vien-chuc-nganh-giao-duc-nam-2023-1.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-1-Copy-of-PHU-LUC-II-ket-qua-xet-chuyen-cong-tac.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-1-Copy-of-PHU-LUC-I-ket-qua-xet-chuyen-cong-tac.pdf
Tải về

Copy of (1) thong bao ket qua xet chuyen cong tac doi voi vien chuc nganh giao duc nam 2023_page-0001

Copy of (1) thong bao ket qua xet chuyen cong tac doi voi vien chuc nganh giao duc nam 2023_page-0002

Copy of (1) thong bao ket qua xet chuyen cong tac doi voi vien chuc nganh giao duc nam 2023

Copy of (1) Copy of PHU LUC I (ket qua xet chuyen cong tac)

Copy of (1) Copy of PHU LUC II (ket qua xet chuyen cong tac)