HUYỆN TÂN HỒNG TỔ CHỨC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người từng nói: “Sự học là vô cùng”, “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”; “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là tấm gương sáng ngời về sự học như vậy. Người đã từng tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một con đường đào tạo chính quy nào. Chính từ sự học đó mà Bác đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang”.

Khái niệm “học tập suốt đời” và “xây dựng xã hội học tập” thật ra đã có mầm mống được sử dụng ở nước ta từ lâu. Sau cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Bác Hồ đã mong muốn dân ta ai cũng được học hành và Bác cũng đã yêu cầu người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ – Đây chính là sự khởi đầu của việc xây dựng một xã hội học tập để mọi người đều được học tập. Song song với việc xoá mù chữ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành giáo dục nước ta đã mở ra hệ thống học tập không chính quy dành cho người lớn tuổi, cho người nghèo, cho con em tầng lớp lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và hướng của Sở GDĐT. Sáng ngày 01/10/2020 tại trường THCS Tân Thành A. UBND huyện tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số để thúc đẩy Học tập suốt đời”

a4f49e5a59eaa6b4fffb

Ông Nguyễn Văn Kiển – Chủ tịch Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử Huyện phát biểu “Ý nghĩa học tập thường xuyên và học tập suốt đời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

73ff119ed62e2970703f

Em Đào Ngọc Ninh, học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Thành A phát biểu hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

60832550e2e01dbe44f1

Học sinh trường THCS Tân Thành A tặng sách cho thư viện trường

a13b8bf74c47b319ea56

Ông Huỳnh Văn Nhã – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

Tác giả: Lê Công Luận                                                                             Nguồn: Phòng GDĐT