TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý trường Tiểu học, sau khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định và hiệp y công tác cán bộ. Ngày 10/02/2020 Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng đã ký và ban hành các Quyết định số 28/QĐ-UBND.TCCB về việc điều động bổ nhiệm chức vụ công chức đối với ông Nguyễn Quốc Hiếu, Chuyên viên Phòng GDĐT Tân Hồng giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Huệ2

Bà Lê Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng và ông Đặng Thành Nam, Phó trưởng Phòng GDĐT trao quyết định Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Huệ (chính giữa)

1

Phát biểu chỉ đạo tại buổi trao quyết định bổ nhiệm, Bà Lê Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện  kỳ vọng ông Nguyễn Quốc Hiếu cùng tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, thành quả đạt được, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý nhà trường với tinh thần công khai, minh bạch, cố gắng phấn đấu đưa kết quả hoạt động của nhà trường phát triển nhiều hơn nữa trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Tác giả: Lê Công Luận                                                                              Nguồn: Phòng Giáo dục và Đào tạo