LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 10/02/2020 ĐẾN 14/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 10/02/2020
PTP Đặng Thành Nam Kiểm tra, giám sát  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virút Corona tại các trường trên địa bàn huyện
Các trường trên địa bàn
huyện
Lãnh đạo và chuyên viên
PTP Đặng Thành Nam 15:00 Họp Chi bộ Phòng GDĐT Hội trường Phòng GDĐT Tất cả đảng viên
Thứ ba, ngày 11/02/2020
PTP Đặng Thành Nam Kiểm tra, giám sát  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virút Corona tại các trường trên địa bàn huyện
Các trường trên địa bàn
huyện
Lãnh đạo và chuyên viên
UBND huyện 07:30 Hội nghị trực tuyến tổng kết “năm dân vận chính quyền” 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Hội trường UBND huyện PTP Đặng Thành Nam
Thứ tư, ngày 12/02/2020
PTP Đặng Thành Nam Kiểm tra, giám sát  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virút Corona tại các trường trên địa bàn huyện
Các trường trên địa bàn
huyện
Lãnh đạo và chuyên viên
Thứ năm, ngày 13/02/2020
PTP Đặng Thành Nam Kiểm tra, giám sát  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virút Corona tại các trường trên địa bàn huyện
Các trường trên địa bàn
huyện
Lãnh đạo và chuyên viên
Thứ sáu, ngày 14/02/2020
PTP Đặng Thành Nam Kiểm tra, giám sát  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virút Corona tại các trường trên địa bàn huyện
Các trường trên địa bàn
huyện
Lãnh đạo và chuyên viên
Thứ bảy, ngày 15/02/2020
 PTP Đặng Thành Nam  Kiểm tra, giám sát  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virút Corona tại các trường trên địa bàn huyện
 Các trường trên địa bàn
huyện
 Lãnh đạo và chuyên viên
Chủ nhật, ngày 16/02/2020
 PTP Đặng Thành Nam  Kiểm tra, giám sát  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virút Corona tại các trường trên địa bàn huyện
 Các trường trên địa bàn
huyện
 Lãnh đạo và chuyên viên