TRƯỜNG THCS TÂN HỘ CƠ TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH VỚI CHỦ ĐỀ “CỘNG ĐỒNG – LỄ HỘI – DI SẢN VIỆT NAM VÀ DU LỊCH ĐỒNG THÁP” – NĂM HỌC 2022-2023

SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG THCS TÂN HỘ CƠ1_page-0001

SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG THCS TÂN HỘ CƠ1_page-0002