LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 09/01/2023 ĐẾN NGÀY 15/01/2023

Người chủ trì/ tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 09/01/2023 (18/12/2022 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
7:15 Chào cờ Khuôn viên UBND huyện Chuyên viên
Kiểm tra PCGD-XMC năm 2022 từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023 Sở GDĐT CV: Trương Khắc Dũng
14:00 Dự liên kết đào tạo Đại học Đồng Tháp CV: Trịnh Hoàng Phi
Giám sát công tác coi và chấm kiểm tra cấp Tiểu học và Trung học cơ sở học kỳ I, năm học 2022 – 2023 (từ ngày 03/01/2023) QĐ số 170 Chuyên viên
Thứ ba, ngày 10/01/2023 (19/12/2022 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 Dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường, 48 năm truyền thống đào tạo GV và CBQL giáo dục Đại học Đồng Tháp
PTP: Đặng Thành Nam 7:30 Thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2022-2023 THCS Nguyễn Văn Tiệp CV: Nguyễn Minh Thuận
PTP: Phạm Văn Sô 7:30 Dự Hội thảo Chuyên đề giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ MN Sen Hồng – Sa Đéc CV: Giang Thị Hồng Hà
Thứ tư, ngày 11/01/2023 (20/12/2022 âm lịch)
PTP: Đặng Thành Nam 7:30 Dự kiểm tra PCGD-XMC năm 2022 Sở GDĐT CV: Trương Khắc Dũng
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện Tân Hồng PH: UBND Huyện
Thứ năm, ngày 12/01/2023 (21/12/2022 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2022, triển khai
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và năm 2023
HT: UBND Huyện
Thứ sáu, ngày 13/01/2023 (22/12/2022 âm lịch)
PTP: Đặng Thành Nam 7:30 Thi KHKT cho học sinh trung học NH 2022-2023 THPT Đỗ Công Tường CV: Nguyễn Minh Thuận
Thứ Bảy, ngày 14/01/2023 (23/12/2022 âm lịch)
PTP: Đặng Thành Nam 7:30 Khai mạc vòng chung kết Cuộc thi KHKT cho học sinh trung học NH 2022-2023 THPT Đỗ Công Tường CV: Nguyễn Minh Thuận
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
7:30 Lễ Khai mạc giải Thể thao học sinh phổ thông huyện Tân Hồng năm 2023 Sân cỏ nhân tạo Văn Mọc Chuyên viên
Chủ nhật, ngày 15/01/2023 (24/12/2022 âm lịch)
PTP: Đặng Thành Nam 7:30 Tổng kết Cuộc thi KHKT cho học sinh trung học NH 2022-2023 THPT Đỗ Công Tường CV: Nguyễn Minh Thuận
PTP: Phạm Văn Sô 1 ngày Giám sát giải Thể thao học sinh phổ thông huyện Tân Hồng năm 2023 Sân cỏ nhân tạo Văn Mọc CV: Dũng, Phi