LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 29/3/2021 ĐẾN NGÀY 04/4/2021

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 29/3/2021
Lãnh đạo 7:15 Chào cờ Khuôn viên UBND huyện Chuyên viên
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Họp Cơ quan HT Phòng GDĐT LĐ và Chuyên viên
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Thăm và làm việc với trường THCS Tân Hộ Cơ THCS Tân Hộ Cơ CV: Nguyễn Minh Thuận
TP: Nguyễn Tấn Công 16:00 Thăm và làm việc với trường TH Tân Hộ Cơ 1 TH Tân Hộ Cơ 1 CV: Nguyễn Văn Mùi
Thứ ba, ngày 30/3/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 HT UBND huyện
PTP: Đặng Thành Nam 10:30 dự hội nghị trực tuyến tuyên truyền về chủ
quyền biển, đảo năm 2021
THPT Tân Hồng CV: Trương Khắc Dũng
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 họp Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư
ký Hội thi kể chuyện về gương người tốt, việc tốt, tập thể tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngành giáo dục huyện Tân Hồng năm 2021
HT Phòng GDĐT CV: Trương Khắc Dũng
Ban Tuyên giáo
Phòng VH-TT
Các trường THPT và THCS-THPT
Thứ tư, ngày 31/3/2021
TP: Nguyễn Tấn Công

PTP: Đặng Thành Nam

8:00

 

15:30

Tiếp công dân

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng

HT Phòng GDĐT

TH-THCS- Thống Nhất

CV: Trịnh Hoàng Phi

CV: Trịnh Hoàng Phi

Thứ năm, ngày 01/4/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 Kiểm tra trường Tiểu học An Phước 1 TH An Phước 1 QĐ số 42
Thứ sáu, ngày 02/4/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Tập huấn hệ thống “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn Tỉnh HT UBND huyện CV: Trịnh Hoàng Phi
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 Kiểm tra trường Mầm non Giồng Găng MN Giồng Găng QĐ số 41
Thứ bảy, ngày 03/4/2021
Chủ nhật, ngày 04/4/2021