LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 17/5/2021 ĐẾ NGÀY 23/5/2021

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 17/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
8:30 Họp cơ quan HT: Phòng GDĐT Chuyên viên
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
13:30 Họp chi bộ BCH Đảng bộ khối Văn hóa BHXH Huyện
Thứ ba, ngày 18/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
năm 2020
HT: UBND huyện
Thứ tư, ngày 19/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Xử lý công việc cơ quan
Thứ năm, ngày 20/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
14:00 Họp tổ giúp việc chấm SKKN HT: Phòng GDĐT Chuyên viên
Phòng Nội vụ
Thứ sáu, ngày 21/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Xử lý công việc cơ quan
Thứ bảy, ngày 22/5/2021
Chủ nhật, ngày 23/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khòa XV và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026
Chuyên viên

12 thoughts on “LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 17/5/2021 ĐẾ NGÀY 23/5/2021

  1. Pingback: ivermect medscape

Đã khóa bình luận