LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 10/5/2021 ĐẾN NGÀY 14/5/2021

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 10/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
7:15 Chào cờ Khuôn viên UBND huyện Công chức
CV: Lê Công Luận 7:30 Dự “Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu (TD) năm 2021” TT Y tế Huyện
BT: Nguyễn Tấn Công 9:00 Họp Chi bộ HT: Phòng GDĐT Đảng viên
PTP: Phạm Văn Sô 14:00 thời gian, địa điểm xác minh thông tin liên quan đến khiếu nại TH Bình Phú
PTP: Đặng Thành Nam kiểm tra công tác tổ chức coi và chấm kiểm tra học kỳ II cấp THCS Các trường THCS Chuyên viên
Thứ ba, ngày 11/5/2021
PTP: Đặng Thành Nam 8:00 dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ PH số 2 – SGDĐT
PTP: Phạm Văn Sô 9:00 Trao Quyết định CBQL HT: Phòng GDĐT TH Tân Phước
TH Tân Thành A 3
TP: Nguyễn Tấn Công Thi tốt nghị Cao cấp Chính trị Trường Chính trị tỉnh
PTP: Đặng Thành Nam kiểm tra công tác tổ chức coi và chấm kiểm tra học kỳ II cấp THCS Các trường THCS Chuyên viên
Thứ tư, ngày 12/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công Thi tốt nghị Cao cấp Chính trị Trường Chính trị tỉnh
PTP: Phạm Văn Sô 7:30 Dự kiểm tra công nhận thu viện tiên tiến TH Bình Phú CV: Nguyễn Văn Mùi
PTP: Đặng Thành Nam kiểm tra công tác tổ chức coi và chấm kiểm tra học kỳ II cấp THCS Các trường THCS Chuyên viên
Thứ năm, ngày 13/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Công tác trường THCS Thông Bình THCS Thông Bình
TP: Nguyễn Tấn Công kiểm tra công tác tổ chức coi và chấm kiểm tra học kỳ II cấp THCS Các trường THCS Chuyên viên
Thứ sáu, ngày 14/5/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Dự Hội nghị trực tuyến cập nhật “Những kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số” HT: UBND huyện CV: Lê Công Luận
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Dự Hội thảo trực tuyến góp ý Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 HT: UBND huyện CV: Lê Công Luận
PTP: Đặng Thành Nam kiểm tra công tác tổ chức coi và chấm kiểm tra học kỳ II cấp THCS Các trường THCS Chuyên viên
Thứ bảy, ngày 15/5/2021
Chủ nhật, ngày 16/5/2021