LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 01/6/2020 ĐẾN 05/6/2020 CỦA PHÒNG GDĐT

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 01/6/2020
Nguyễn Tấn Công 8:00 Họp cơ quan Phòng GDĐT Hội trường Phòng GDĐT Lãnh đạo, Chuyên viên
Thứ ba, ngày 02/6/2020
Thứ tư, ngày 03/6/2020
Nguyễn Tấn Công 7:30 Khảo sát trường THCS Nguyễn Quang Diêu THCS Nguyễn Quang Diêu – TP: Nguyễn Tấn Công,
– CV Phạm Văn Sô
TT Y tế 7:30
13:30
Kiểm tra giám sát y tế trường học – THCS Tân Thành A
– THCS Tân Hộ Cơ
CV: Lê Công Luận và TTYT
Thứ năm, ngày 04/6/2020
Sở GDĐT 7:30 Dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác ôn thi TN THPT, TS lớp 10
và biên soạn đề kiểm tra HKII.
Trường THPT Tân Hồng – PTP: Đặng Thành Nam
– CV: Nguyễn Minh Thuận
TT Y tế 7:30
13:30
Kiểm tra giám sát y tế trường học – THCS Thông Bình
– TH Giồng Găng
CV: Lê Công Luận và TTYT
Thứ sáu, ngày 05/6/2020
TT Y tế 13:30 Kiểm tra giám sát y tế trường học THCS Nguyễn Văn Tiệp CV: Lê Công Luận và TTYT
Thứ bảy, ngày 06/6/2020
Chủ nhật, ngày 07/6/2020