LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 25/5/2020 ĐẾN NGÀY 29/5/2020 CỦAPHÒNG GDĐT

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 25/5/2020
Đảng ủy Khối VH-XH  1 ngày Dự Đại hội đảng viên Đảng bộ khối Văn hóa -xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội trường UBND huyện Đảng viên Phòng GDĐT
Thứ ba, ngày 26/6/2020
Đảng ủy Khối VH-XH  1 ngày Dự Đại hội đảng viên Đảng bộ khối Văn hóa -xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội trường UBND huyện Đảng viên Phòng GDĐT
Thứ tư, ngày 27/5/2020
Sở GDĐT 7:30 Họp thống nhất số liệu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 Hội trường Sở GDĐT PTP Đặng Thành Nam
Thứ năm, ngày 28/5/2020
UBND huyện 7:30  Họp UBND huyện thường kỳ tháng 5 Hội trường UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
UBND huyện 15:00 Thông qua kết luận kiểm tra CCHC Phòng họp UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ sáu, ngày 29/5/2020
Sở GDĐT  8:00 dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục tỉnh
giai đoạn 2015-2020
THPT Tân Hồng – TP: Nguyễn Tấn Công
– CV Trương Khắc Dũng
– Hiệu trưởng các trường
– Thành phầ theo quyết định 194
Thứ bảy, ngày 30/5/2020
Chủ nhật, ngày 31/5/2020