LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 21/9/2020 ĐẾN 26/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 21/9/2020
PTP: Đặng Thành Nam 8:00 Họp cơ quan HT Phòng GDĐT Lãnh đạo và Chuyên viên
Mobiphone Đồng Tháp 10:00 Dự trao học bổng và quà của Mobiphone THCS Tân Thành B PTP: Đặng Thành Nam
Thứ ba, ngày 22/9/2020
UBND huyện Thi Cải cách hành chính TT VH-TT&TT PTP: Đặng Thành Nam
CV: Trương Khác Dũng
UBND huyện 8:00 dự họp trực tuyến về công tác tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn
theo hợp đồng tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020
PH UBND huyện PTP: Đặng Thành Nam
Thứ tư, ngày 23/9/2020
Thứ năm, ngày 24/9/2020
Sớ GDĐT 8:00 dự hội thảo và tập huấn giảng dạy bộ tài liệu chương trình làm quen ngoại
ngữ vui học tiếng Anh “AMANDA and friends” cho khối mầm non của Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam
TT hoạt động TTN PTP: Đặng Thành Nam
CV: Lê Công Luận
UBND tỉnh Đồng Tháp 7:30 Tiếp Đoàn Kiểm tra tình hình HS người VN sống ở Vương quốc CPC nhập cảnh đi học PH UBND huyện PTP: Phạm Văn Sô
Thứ sáu, ngày 25/9/2020
Thứ bảy, ngày 26/9/2020
THCS Nguyễn Văn Tiệp 7:30 Dự Hội nghị công chức, viên chức Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp PTP: Đặng Thành Nam
CV: Nguyễn Minh Thuận
Chủ nhật, ngày 27/9/2020