LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 14/9/2020 ĐẾN NGÀY 18/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 14/9/2020
Trường Chính trị tỉnh 14/9/2020 đến 25/9/2020 Học lớp Cao cấp chính trị Trường Chính trị tỉnh TP: Nguyễn Tấn Công
Sở GDĐT 8:00 mời dự khai mạc Lễ phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
Phòng họp số 2 Sở GDĐT PTP: Đặng Thành Nam
Trường Chính trị tỉnh 14/9/2020 đến 25/9/2020 Học lớp Cao cấp chính trị Trường Chính trị tỉnh TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ ba, ngày 15/9/2020
UBND huyện 7:30
13:30
Kiểm tra công tác đầu năm học 2020-2021 THCS Tân Thành B
THCS Nguyễn Văn Tiệp
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Hà, Luận, Thuận, Mủi, Dũng
Thứ tư, ngày 16/9/2020
UBND huyện 13:30 Kiểm tra công tác đầu năm học 2020-2021 THCS Nguyễn Văn Trỗi PTP: Đặng Thành Nam
CV: Hà, Luận, Thuận, Mủi, Dũng
Thứ năm, ngày 17/9/2020
Thứ sáu, ngày 18/9/2020
UBND huyện 7:30 Hội nghị tuyên truyền và phổ biến pháp luật (01 ngày) Hội trường TTVH-TT&TT  PTP: Đặng Thành Nam
Thứ bảy, ngày 19/9/2020
Chủ nhật, ngày 20/9/2020