LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 08/6/2020 ĐẾN 12/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 08/6/2020
Nguyễn Tấn Công 9:00 Đi công tác trường MN Thông Bình và Thị trấn Sa Rài MN Thông Bình và Sa Rài TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Trịnh Hoàng Phi
Nguyễn Tấn Công 14:00 Hội ý trưởng phòng, Phó trưởng phòng mở rộng Phòng GDĐT TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Trịnh Hoàng Phi
CV: Phạm Văn Sô
Đặng Thành Nam 7:30 Hội thảo tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh sau TNTHCS THCS Nguyễn Du
TH-THCS Thống Nhất
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Lê Công Luận
UBND huyện 7:30 Dự lễ Mitting hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2020 THPT Tân Hồng PTP: Đặng Thành Nam
CV: Trương Khắc Dũng
Thứ ba, ngày 09/6/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 7:30 Dự báo cáo viên tháng 6 Hội trường UBND huyện PTP: Đặng Thành Nam
Đặng Thành Nam 15:00 Họp Chi bộ Phòng GDĐT Hội trường Phòng GDĐT Đảng viên
Đặng Thành Nam 7:30 Hội thảo tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh sau TNTHCS THCS Tân Thành B
THCS Thông Bình
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Lê Công Luận
Học Cao cấp chính trị từ ngày 09/6/2020 đến 17/6/2020 Trường Chính trị Đồng Tháp TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ tư, ngày 10/6/2020
Đặng Thành Nam 7:30 Hội thảo tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh sau TNTHCS THCSPhước Tiên
THCS Tân Hộ Cơ
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Lê Công Luận
Đặng Thành Nam  7:30 Kiểm tra trường Tiểu học Tân Phước TH Tân Phước Thành viên đoàn kiểm tra
Thứ năm, ngày 11/6/2020
 1 ngày Tập huấn thiết bị dạy học Hội trường Phòng GDĐT CV: Trần Lệ Hằng
Hiệu trưởng
Nhân viên thiết bị
Đặng Thành Nam 7:30 Hội thảo tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh sau TNTHCS THCS Nguyễn Văn Trỗi
THCS-THPT Giồng Thị Đam
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Lê Công Luận
Đặng Thành Nam  7:30 Kiểm tra trường THCS Tân Hộ Cơ THCS Tân Hộ Cơ Thành viên đoàn kiểm tra
13:30 Dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ huyện Tháp Mười CV: Trương Khắc Dũng
Thứ sáu, ngày 12/6/2020
 1 ngày Tập huấn thiết bị dạy học Hội trường Phòng GDĐT CV: Trần Lệ Hằng
Hiệu trưởng
Nhân viên thiết bị
Đặng Thành Nam 7:30 Hội thảo tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh sau TNTHCS THCS Tân Thành A
THCS Nguyễn Văn Tiệp
PTP: Đặng Thành Nam
CV: Lê Công Luận
Đặng Thành Nam  7:30 Kiểm tra trường THCS Thông Bình THCS Thông Bình Thành viên đoàn kiểm tra
Thứ bảy, ngày 13/6/2020
Chủ nhật, ngày 14/6/2020