Ứng dụng phần mền zoom trong việc họp trực tuyến Trường Tiểu học Trần Phú huyện Tân Hồng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, diễn biến phức tạp, chính phủ yêu cầu không tập trung đông người. Ban Giám Hiệu nhà trường quyết định thực hiện họp trực tuyến, để hoàn thành công văn hướng dẫn số 261/HD-PGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Tân Hồng nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 – 2021. Theo đúng tuyến độ thời gian quy định.

Sáng ngày 03 tháng 4 năm 2020 Hội động lựa chọn sách gồm 19 thành viên của Trường Tiểu học Trần Phú đã sẵn sàng kết nối phần mên zoom để họp trực tuyến. Và hoàn thành theo kế hoạch số 05/KHTP ngày 14 tháng 3 năm 2020 của nhà trường đề ra. Cuộc họp diễn ra rất thuận tiện được các thành viên hưởng ứng nhiệt tình nên kết quả rất tốt . Các thành viên trong hội đồng đánh giá cao việc áp dụng ứng dụng Zoom.

1

Hình ảnh một buổi họp qua ứng dụng Zoom tại Trường Tiểu học Trần Phú

Zoom Cloud Meetings sử dụng được trên các máy tính, điện thoại smart phone. Nó là một ứng dụng phần mềm hoàn hảo cho cho thời điểm hiện tại, cho các trường phòng chống dịch covid 19. Phần mềm Zoom Cloud Meetings đơn giản dễ thực hiện thực, phù hợp trong việc giảng dạy trực tuyến qua mạng cho học sinh trong tương lai, và hiện tại phòng chống dịch.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, chia sẻ: Hướng tới nhà trường sẽ tấp huấn cho toàn giáo viên nhà trường về phần mền này, trong việc dạy trực tuyến cho học sinh. Để đón đầu trong việc Sở, Phòng chỉ đạo dạy học trực tuyến trong toàn ngành để nhà trường không bị động.

2

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thấy rằng mô hình này đã góp phần giúp cho các hoạt động của nhà trường, không bị gián đoạn, đặc biệt là đối với các hoạt động rất cần thiết, không thể dừng vì cần phải đảm bảo thực hiện đúng theo thời gian quy định như việc nghiên cứu và lựa chọn sách giáo khoa, các cuộc họp với số lượng đông./.

Nguồn Trường TH Trần Phú                                                                                 Tác giả: Nguyễn Phước Sang