TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN HỒNG NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021.

Nhằm bổ sung nguồn giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và Nhân viên Kế toán, Văn thư và Thiết bị cho các trường học trên địa bàn huyện.

Ngày 21 tháng 10 năm 2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tân Hồng tiến hành tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021. Đến dự buổi tuyển dụng có ông Phan Công Luận – Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội Đồng và ông Huỳnh Văn Nhã – Phó chủ tịch UIBND huyện – Trưởng Ban giám sát.

111

Ông Phan Công Luận – PCT UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng (chính giữa), Ông Huỳnh Văn Nhã – PCT UBND huyện – Trưởng Ban giám sát (bên trái) và Ông Nguyễn Tấn Công – Trưởng Phòng GDĐT – Phó Chủ trịch Hội đồng (bên phải)

Tại lễ khai mạc, 37 thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn viên chức ngành GD-ĐT thuộc UBND huyện Tân Hồng, đã được nghe công bố các quyết định và Nội quy trong kiểm tra, sát hạch viên chức ngành GD-ĐT huyện, quán triệt phổ biến lịch xét tuyển, nội dung, sơ đồ phỏng vấn và các vấn đề cần lưu ý các thí sinh khi thực hiện kỳ xét tuyển.

11

Quang cảnh các thí sinh nghe phổ biết các nội quy

Trong đợt xét tuyển này toàn huyện cần tuyển dụng 40 chỉ tiêu tương ứng với vị trí việc làm, Tham gia kỳ xét tuyển, thí sinh trải qua 2 vòng thi: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm; phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự xét tuyển. Trong đó:

– Bậc học Mầm non có 22 thí sinh. Chỉ tiêu cần tuyển: 10.

– Cấp Tiểu học có 05 thí sinh. Chỉ tiêu cần tuyển: 12.

– Cấp THCS có 05 thí sinh. Chỉ tiêu cần tuyển: 10.

– Kế toán có 04 thí sinh. Chỉ tiêu cần tuyển: 02.

– Văn thư có 01. Chỉ tiêu cần tuyển: 02.

– Thiết bị có 00. Chỉ tiêu cần tuyển: 04.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Ông Phan Công Luận, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển huyện đề nghị:  Các thành viên Hội đồng xét tuyển, Ban kiểm tra sát hạch  cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế đề ra, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch trong quy trình xét tuyển. Các bộ phận được giao nhiệm vụ tổ chức phục vụ tốt nhất để kỳ thi xét tuyển đạt kết quả cao. Đồng thời, đồng chí mong các thí sinh bình tĩnh tự tin, tập trung hoàn thành tốt bài phỏng vấn, sát hạch đạt kết quả cao nhất. Qua đó sẽ lựa chọn được đội ngũ giáo viên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và Nhân viên Kế toán, Văn thư và Thiết bị có phẩm chất, trình độ chuyên môn phù hợp vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện

22

Ông Phan Công Luận – Phó chủ tịch UBND Huyện – Chủ tịch Hội Đồng phát biểu chỉ đạo.

Tác giả: Trịnh Hoàng Phi                                                                              Nguồn: Phòng GDĐT Tân Hồng