TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN SA RÀI – HUYỆN TÂN HỒNG – TỈNH ĐỒNG THÁP ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018-2019

Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyệnTân Hồng. Ngày21/12/2018 trường Mầm non thị trấn Sa Rài đăng cai tổ chức hội giảng cấp tỉnh lĩnh vực phát triển thể chất qua hoạt động chơi tập có chủ đích với đề tài “Bé tập soi gương – chải đầu” ở lứa tuổi 25-36 tháng và hoạt động vui chơi ngoài trời “Bé trải nghiệm làm bánh lá “với các bé 5-6 tuổi.

Đến dự buổi hội giảng có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện và các đoàn cán bộ quản lý,  giáo viên của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1

Lãnh đạo Phòng mầm non-Sở GD ĐT  và  lãnh đạo Phòng  GD ĐT dự hội giảng

          Các hoạt động diễn ra vui tươi,  phù hợp với tiêu chí giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra. Qua đó giao dục trẻ kỹ năng tự phục vụ những việc vừa sức, trải nghiệm với thực phẩm và rèn vận động tinh của cổ tay, bàn tay, ngón tay qua quá trình làm bánh.

2

Hoạt động soi gương (25-36 tháng)

3

Hoạt động làm bánh lá của trẻ 5-6 tuổi.

4

Lãnh đạo phòng Mầm non – Sở  GD ĐT  chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường và chuyên viên Phòng  GD ĐT Tân Hồng 

5

             Qua dự giờ 02 hoạt động,chia sẻ kinh nghiệm thực hiện từ huyện Lấp Vòvà ý kiến thảo luận tại hội giảng,  các đơn vị nắm bắt lại những nội dung chuyên môn về thực hiện tuần lễ Dinh dưỡng – Sức khỏe cho trẻ. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Lê Thái Thụy Khanh                       Nguồn: Trường MN Thị Trấn Sa Rài