THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2017-2018

Tên file: biểu-chỉ-tiêu-ban-hành-kèm-theo-thông-báo-Tuyển-dụng-viên-chức-ngành-giáo-dục-năm-học-2017-2018.xls
Tải về
Tên file: Tuyển-dụng-viên-chức-ngành-giáo-dục-năm-học-2017-2018_Signed.pdf
Tải về

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018_Signed

Biểu mẫu chi tiết chỉ tiêu biểu chỉ tiêu ban hành kèm theo thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2017-2018