Thông báo kết quả xét tiếp nhận viên chức ngoài Huyện, ngoài Tỉnh chuyển đến và chuyển công tác trong Huyện năm 2019

Tên file: KET-QUA-CHUYEN-TRONG-HUYEN-1.xls
Tải về
Tên file: Kết-quả-xét-tiếp-nhận-viên-chức-ngoài-Huyện_Signed-1.pdf
Tải về
Tên file: KET-QUA-NGOAI-HUYEN-CHUYEN-DEN-1.xls
Tải về
Tên file: Kết-quả-xét-tiếp-nhận-viên-chức-ngoài-Huyện_Signed.pdf
Tải về
Tên file: KET-QUA-NGOAI-HUYEN-CHUYEN-DEN.xls
Tải về
KẾT QUẢ XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRONG HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Thông báo số   100  /TB-HĐXCCT, ngày  28 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng xét chuyển công tác huyện Tân Hồng)
TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác Trình độ
chuyên môn
Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Tiêu chí ưu tiên Kết quả
Nam Nữ
1 Trần Thị Tuyết 1987 THCS
Tân Thành A
CĐSP Vật lí THCS
Nguyễn Văn Tiệp
THCS
Tân Thành B
CSTĐ cơ sở, Giấy khen của Trưởng Phòng, Thâm niên (31/8/2012) Thống nhất chuyển công tác về THCS Nguyễn Văn Tiệp
2 Phan Thị Lài 1982 MG Thông Bình CĐSP MN MG Tân Thành A Thâm niên (29/8/2012) Thống nhất chuyển công tác về MG Tân Thành A
3 Võ Thị Phương Hiền 1984 MG Tân Hộ Cơ ĐHSP MN MN thị trấn Sa Rài MN 1/6 Bằng khen UBND Tỉnh, GV Giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở 8 lần,  Thâm niên (18/8/2009) Thống nhất chuyển công tác
về trường MN Thị trấn Sa Rài
4 Phạm Thị Trinh 1982 MG Thông Bình ĐHSP MN MN thị trấn Sa Rài MN 1/6 Thâm niên (04/8/2009) Không tiếp nhận, vì đã tiếp nhận đủ nhu cầu theo thứ tự ưu tiên
5 Võ Thị Kim Trang 1983 MN Dinh Bà ĐHSP MN MN thị trấn Sa Rài CSTĐ cấp cơ sở 4 lần, GV dạy giỏi cấp Huyện, Thâm niên (18/8/2009) Không tiếp nhận, vì đã tiếp nhận đủ nhu cầu theo thứ tự ưu tiên
6 Nguyễn Thị Thúy Nga 1995 MN Giồng Găng THSP MN MN thị trấn Sa Rài MN 1/6 Thâm niên (17/4/2018) Không tiếp nhận, vì đã tiếp nhận đủ nhu cầu theo thứ tự ưu tiên
7 Hà Thị Thúy 1986 MN Họa Mi CĐSP MN MG Tân Hộ Cơ MN Dinh Bà Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Con nhỏ dưới 36 tháng, Thâm niên (31/8/2012) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
8 Nguyễn Thị Kim Trúc 1994 MN Giồng Găng ĐHSP MN MG Tân Hộ Cơ MG Thông Bình Thâm niên (17/4/2018) Thống nhất chuyển công tác về trường MG Thông Bình
9 Nguyễn Thị Thuận 1994 MN Giồng Găng CĐSP MN MG Thông Bình MN Họa Mi Con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Thâm niên (17/4/2018) Thống nhất chuyển công tác về trường MN Họa Mi
10 Thái Phương Khanh 1976 THCS Phước Tiên ĐHSP Tiếng Anh TH Thông Bình 3 THCS Thông Bình Thâm niên (28/7/2000) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
11 Ngô Thị Thanh Thúy 1983 THCS Phước Tiên ĐHSP Sinh THCS Thông Bình Sum họp theo chồng là nhà giáo, Thâm niên (01/9/2005) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
12 Nguyễn Hoài
Lan Phương
1978 MG An Phước ĐHSP MN MN Dinh Bà MG Tân Hộ Cơ Thâm niên (01/10/2013) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
13 Phạm Thị Hường 1987 MG Tân Thành B ĐHSP MN MG Tân Hộ Cơ MN Dinh Bà Con nhỏ dưới 36 tháng, Thâm niên (01/10/2013) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
14 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1990 MN Giồng Găng ĐHSP MN MN Sơn Ca Đang mang thai, Thâm niên (29/8/2012) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
15 Lưu Tấn Phát 1975 TH Tân Công Chí 2 ĐHSP Tiểu học TH Nguyễn Huệ TH Trần Phú GV dạy giỏi cấp Huyện, Thâm niên (01/6/1999) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
16 Nguyễn Thị Kim Khoa 1982 TH Tân Công Chí 2 ĐHSP Tiểu học TH Nguyễn Huệ TH Trần Phú Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở 5 lần, Thâm niên (04/8/2003) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
17 Đỗ Thị Minh Đức 1985 TH Tân Công Chí 2 ĐHSP Mỹ thuật TH Bình Phú 1 TH Trần Phú Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở 5 lần, giấy khen UBND Huyện, Thâm niên (07/8/2006) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
18 Đặng Thị Trinh 1988 TH Tân Phước 1 CĐSP Tiểu học TH Nguyễn Huệ TH Trần Phú GV dạy giỏi cấp Huyện, Sum họp với nhà giáo, Con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Thâm niên (31/8/2012) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
19 Trần Thị Ngọc Trâm 1993 TH Giồng Găng ĐHSP Tiểu học TH Trần Phú TH Bình Phú 1 GV dạy giỏi cấp Huyện, sum họp theo chồng là nhà giáo, Thâm niên (05/11/2014) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
20 Hồ Thị Mộng Kha 1988 TH Tân Công Chí 2 ĐHSP Tiểu học TH Trần Phú TH Nguyễn Huệ Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Huyện, Thâm niên (05/8/2009) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
21 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1983 TH Tân Công Chí 2 ĐHSP Tiểu học TH Trần Phú TH Nguyễn Huệ Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Huyện, Thâm niên (01/9/2005) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
22 Bùi Thị Thu Thương 1981 TH Tân Công Chí 2 ĐHSP Tiểu học TH Trần Phú TH Nguyễn Huệ CSTĐ Tỉnh, Bằng khen UBND Tỉnh, GV dạy giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở 5 lần, Thâm niên (04/8/2003) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
23 Cao Thị Diễm Kiều 1981 TH Thông Bình 3 ĐHSP Mỹ thuật TH Bình Phú 1 Bằng khen UBND Tỉnh, Thâm niên (08/8/2011) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
24 Phạm Kim Thoa 1988 TH Tân Phước 1 ĐHSP Tiểu học TH Bình Phú 1 TH Bình Phú 2 GV giỏi cấp Huyện, Chồng là nhà giáo, Thâm niên (05/8/2009) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
25 Lê Thị Thùy Dung 1989 TH Tân Phước 1 ĐHSP Tiểu học TH Dinh Bà TH Bình Phú 2 GV Giỏi cấp Tỉnh, CSTĐ cơ sở, Thâm niên (31/8/2012) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
26 Phạm Thị Châu 1991 TH Tân Công Chí 3 CĐSP Tiểu học TH Dinh Bà TH Thông Bình 1 Thâm niên (29/8/2013) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
27 Nguyễn Thị Bích Dân 1988 TH Tân Thành A1 ĐHSP Âm nhạc TH Dinh Bà GV giỏi cấp Huyện, Sum họp gia đình là nhà giáo, Thâm niên (05/11/2013) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
28 Phạm Nho 1973 TH Tân Thành A3 ĐHSP Tiểu học TH Nguyễn Huệ TH Trần Phú Thâm niên (01/10/1992) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
29 Lê Lưu Thu Thủy 1993 TH Thông Bình 3 ĐHSP Tiếng Anh TH Nguyễn Huệ Thâm niên (17/02/2016) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
30 Kiều Hồng Diễm 1973 TH Dinh Bà CĐSP Tiếng Anh TH Nguyễn Huệ Thâm niên (01/6/1999) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
31 Đặng Thị Mùi 1990 TH Tân Công Chí 3 Đại học Thư viện TH Nguyễn Huệ TH Tân Thành A3 Thâm niên (29/8/2013) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
32 Trần Tuấn Hải 1976 TH Tân Công Chí 1 CĐSP Tiểu học TH Nguyễn Huệ GV giỏi cấp Huyện 2 lần, Thâm niên (28/7/2000) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
33 Đinh Hồng Phúc 1976 TH Thông Bình 2 ĐHSP Tiểu học TH Tân Công Chí 3 CSTĐ cơ sở, GV giỏi cấp khu vực ĐBSCL, Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thâm niên (01/6/1999) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
34 Nguyễn Thị Kim Tùng 1992 TH-THCS Cả Găng ĐHSP Tiểu học TH Tân Hộ Cơ 2 Chồng là bộ đội công tác xa nhà, Thâm niên (17/02/2016) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
35 Lâm Thị Út 1989 TH Tân Phước 1 TC Thư viện TH Tân Thành A3 Thâm niên (31/8/2012) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
36 Nguyễn Kim Phượng 1971 TH Tân Phước 1 ĐHSP Tiểu học TH Tân Thành A3 TH Tân Thành A2 CSTĐ cơ sở 3 lần, Thâm niên (24/3/1994) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
37 Nguyễn Ngọc Thảo 1985 TH An Phước 1 ĐHSP Mỹ thuật TH Thông Bình 3 TH Thông Bình 2 Sum họp gia đình là nhà giáo, Thâm niên (03/8/2010) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
38 Lưu Thị Cẩm Lệ 1911 TH Tân Công Chí 1 ĐHSP Tiểu học TH Trần Phú TH Nguyễn Huệ CSTĐ cơ sở 11 lần, Bằng khen UBND Tỉnh 2 lần, GV giỏi cấp Huyện, Thâm niên (01/6/1999) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
39 Trần Thị Hồng Biên 1988 THCS
Nguyễn Văn Bảnh
ĐHSP Ngữ Văn THCS Nguyễn Du THCS
Nguyễn Văn Tiệp
CSTĐ cơ sở 2 lần, GV cấp Huyện, Con nhỏ dưới 36 tháng, Thâm niên (31/8/2012) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
40 Phạm Thị Bé 1986 THCS Nguyễn Du ĐHSP Âm nhạc THCS Phước Tiên THCS
Nguyễn Văn Trỗi
Thâm niên (06/8/2007) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
41 Phan Thị Châu Ngọc 1982 THCS Nguyễn Du Thạc sĩ Văn THCS
Nguyễn Văn Tiệp
Sum họp gia đình là nhà giáo, Con nhỏ dưới 36 tháng, Thâm niên (07/9/2004) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
(Danh sách thuyên chuyển có 41 người)

Ngoài huyện, tỉnh

TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác Trình độ
chuyên môn
Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Tiêu chí ưu tiên Kết quả
Nam Nữ
1 Võ Thị Kim Anh 1993 THCS Tân Hội,
TX Hồng Ngự
ĐH Tiếng Anh THCS Thông Bình Các trường thuộc GDĐT Tân Hồng Thâm niên (16/02/2017) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
2 Phương Thị Kim Chi 1986 MN Phương Trà,
huyện Cao Lãnh
ĐHSP MN MN Sơn Ca MN Họa Mi CSTĐ cơ sở, Giáo viên giỏi cấp huyện 2 lần, Sum họp gia đình là nhà giáo, con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Thâm niên (03/8/2010) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
3 Lê Thị Tuyền 1989 MG
Thường Thới Hậu A
ĐHSP MN MG Thông Bình MN Dinh Bà GV dạy giỏi cấp Huyện, CSTĐ cơ sở, Hoàn cảnh khó khăn, Sum họp với chồng là công chức, Thâm niên (08/8/2011) Thống nhất tiếp nhận về MG Thông Bình
4 Bùi Thị Kim The 1990 TH Hòa Bình A,
Tam Nông
ĐHSP Tiểu học TH Nguyễn Huệ TH Dinh Bà Sum họp gia đình là nhà giáo, Thâm niên (23/8/2013) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
5 Trần Thị Tâm 1992 TH Phú Cường B,
Tam Nông
ĐHSP Tiểu học TH Giồng Găng Các trường thuộc GDĐT Tân Hồng Thâm niên (10/9/2013) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
6 Phạm Thị Diễm 1988 TH Phú Hiệp B,
Tam Nông
CĐSP Tiểu học TH An Phước 2 TH Tân Thành B2 Thâm niên (28/8/2012) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
7 Phạm Thị Thúy Vân 1987 TH Phú Hiệp B,
Tam Nông
CĐSP Tiểu học TH Nguyễn Huệ Các trường thuộc GDĐT Tân Hồng Thâm niên (28/8/2012) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
8 Đỗ Thị Trúc Ngân 1993 TH Mỹ Long,
huyện Cao Lãnh
CĐSP Tiểu học TH Thông Bình 1 TH Thông Bình 2 Thâm niên (20/10/2014) Không tiếp nhận, do không có nhu cầu
(Danh sách thuyên chuyển có 08 người)