Thông báo dời triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021

Phòng GDĐT Tân Hồng Thông báo dời triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2021

Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau

Xin thông báo đến các thí sinh nắm.

Xin cám ơn!