TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHƯỚC 3

Ngày 05 tháng 01 năm 2019 Trường Tiểu học Tân Phước 3 tổ chức tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục Trường Tiểu học

Thành phần tham dự:

Đ/c  Bùi Thị Thao                   Hiệu trưởng nhà trường

Đ/c  Lê Thị Kim Phoa             Phó Hiệu trưởng

cùng tất cả Cán bộ giáo viên – Công nhân viên trường

Báo cáo và Hướng dẫn các tổ viết bài báo cáo Đồng chí Bùi Thị Thao Hiệu trưởng nhà trường.

Hình ảnh buổi tập huấn:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Qua một ngày tập huấn giáo viên các tổ phân công nắm vững quy trình và cách viết bài báo cáo tự đánh giá.

Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hương                                          Nguồn: Trường Tiểu học Tân Phước 3