Phòng Giáo dục tổ chức Hội thảo sinh hoạt Tổ chuyên môn và ra đề kiểm tra định kì cụm 1

Ngày 05/4/2017 Phòng GD&ĐT Tân Hồng tổ chức Hội thảo chuyên đề chuyên đề sinh hoạt Tổ chuyên môn và ra đề kiểm tra định kì

Đến dự chỉ đạo Hội thảo có các ông: Nguyễn Tấn Công – Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hông; ông Nguyễn Quốc Hiếu – Chuyên viên phụ trách Tiểu học; ông Phạm Văn Sô – chuyên viên phụ trách Hành chính – Kiểm tra;

Tham gia Hội thảo có đại diện 26 đồng chí cán bộ quản lý các trường Tiểu học, Tiểu học-THCS trong huyện cùng 120 giáo viên giáo viên là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyên môn và giáo viên cốt cán các trường . Đồng thời có 11 đồng chí là khách mời đến từ các huyện thị bạn.

(Ông Nguyễn Tấn Công- P.Trưởng phòng Phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội Thảo)

(Ông Nguyễn Tấn Công- P.Trưởng phòng Phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội Thảo)

Ông Nguyễn Tấn Công – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện đã phát biểu khai mạc Hội thảo và nhấn mạnh: Trên cơ sở cởi mở, trao đổi và học hỏi  Hội thảo nhằm thực hiện đồng nhất về chuyên môn giúp các trường cùng một hướng đi chung. Sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng dẫn số 1067/SGDĐT-GDTH ngày 08 tháng 8 năm 2016. Sinh hoạt Tổ chuyên môn bài bản góp phần không nhỏ vào công tác giảng dạy ở nhà trường, văn bản chủ trương của Đảng và Nhà nước sớm đến với giáo viên, hoạt động học của học sinh làm thế nào cho tốt cũng được bàn luận rồi tìm giải pháp tốt nhất. Chất lượng thể hiện vị thế của nhà trường, đề kiểm tra là thước đo chất lượng, chính vì thế đề kiểm tra ra đúng ma trận và mức độ thì mới đánh giá khách quan. Tổ chức hội thảo nhằm đề ra một sườn chung để cùng thực hiện, nhưng bên cạnh đó luôn khuyến khích các trường vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế tại đơn vị trên tinh thần thay đổi cách nghĩ sáng tạo cách làm nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

(Đại biểu tham dự Hội Thảo chuyên môn)

(Đại biểu tham dự Hội Thảo chuyên môn)

(Ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn tại Hội thảo của trường TH Tân Công Chí 2)

(Ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn tại Hội thảo của trường TH Tân Công Chí 2)

(Ông Nguyễn Quốc Hiếu, chuyên viên PGDĐT phát biểu tại Hội thảo)

(Ông Nguyễn Quốc Hiếu, chuyên viên PGDĐT phát biểu tại Hội thảo)

(Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, giáo viên trường TH Trần Phú  chia sẻ công tác ra đề kiểm tra tại Hội thảo)

(Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, giáo viên trường TH Trần Phú
chia sẻ công tác ra đề kiểm tra tại Hội thảo)