Phòng GD&ĐT huyện Tân Hồng kiểm tra chuyên đề Trường Tiểu học Tân Công Chí 3

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Đoàn kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng đã đến làm việc tại Trường Tiểu học Tân Công Chí 3.

Theo Quyết định số: 320/QĐ-PGDĐT, ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng, về việc thành lập đoàn kiểm tra Trường Tiểu học Tân Công Chí 3 năm học 2018-2019 gồm có 10 thành viên, do ông Lê Văn Minh – Trưởng phòng GDĐT Tân Hồng làm trưởng đoàn và ông Nguyễn Tấn Công – Phó Trường phòng GDĐT Tân Hồng làm phó đoàn.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc các nội dung theo Kế hoạch số: 982/KH-PGDĐT, ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng, về việc kiểm tra đối với các trường mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Tiểu học – Trung học cơ sở và Trung học cơ sở học kì I năm học 2018-2019.

1

Ông Nguyễn Tấn Công – Phó trường phòng GDĐT Tân Hồng phát biểu trong buổi họp phân công nhiệm vụ Đoàn kiểm tra

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành họp đánh giá kết quả kiểm tra. Phát biểu trong buổi tổng kết, ông Lê Văn Minh đánh giá cao việc triển khai thực hiện các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường; yêu cầu nhà trường phát huy các ưu điểm và khắc phục những hạn chế do các thành viên trong đoàn đã đóng góp và tư vấn.  Đồng thời, định hướng cho nhà trường thực hiện tốt và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp; Thư viện đạt chuẩn và trường đạt chuẩn quốc gia vào quý II năm 2019.

2

Ông Lê Văn Minh – Trường phòng GDĐT Tân Hồng phát biểu trong buổi tổng kết Đoàn kiểm tra.

Ông Nguyễn Hữu Phi – Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận và thực hiện tốt những nội dung đóng góp của Đoàn kiểm tra và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo Tân Hồng. Đồng thời sẽ cùng tập thể CB-VC nhà trường cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, đặc biệt là công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào quý II năm học 2018-2019.

3

Ông Nguyễn Hữu Phi – phát biểu ý kiến trong buổi tổng kết Đoàn kiểm tra

Tác giả: Nguyễn Hữu Phi                                  Nguồn: Trường TH Tân Công Chí 3