NGÀY HỘI GIAO LƯU HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2019-2020 – TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG GĂNG THAM GIA ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

Ngay những ngày đầu năm học 2019 – 2020 khi nhận được công văn hướng dẫn về Ngày Hội giao lưu cấp Huyện thì Trường tiểu học Giồng Găng đã lên kế hoạch tập luyện hướng dẫn các em học sinh tham gia Ngày Hội giao lưu.

Vào ngày 04/12/2019 trường tiểu học Giồng Găng tham gia Ngày Hội giao lưu cấp Huyện do Phòng GD&ĐT Tân Hồng tổ chức và các em học sinh đã nổ lực tham gia hết mình và đã đạt được thành tích cao trong Hội thi và được Phòng GD&ĐT Tân Hồng chọn làm đại diện để tham dự Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học tỉnh Đồng Tháp do Sở GD&ĐT tổ chức.

1

Các em học sinh trường Tiểu học Giồng Găng trong Ngày Hội giao lưu tiểu học cấp huyện

Từ ngày 17 đến ngày 18/01/2020 đoàn giao lưu của Phòng GD&ĐT Tân Hồng do Trường tiểu học Giồng Găng đảm nhận đã tham gia 04 nội dung: Tuyên truyền viên nhí, Trò chơi, Vẽ tranh và Hoạt động trải nghiệm. Các em đã thành công vang dội với những thành tích 01 giải nhất “Tuyên truyền viên nhí”, 01 giải nhất “Vẽ tranh”, 01 giải nhất cá nhân “Tuyên truyền viên nhí”, 02 giải ba “ Trò chơi” và  “ Hoạt động trải nghiệm”. Trong đó có nội dung “Tuyên truyền viên nhí” được Sở GD&ĐT chọn công diễn lại.

2

Tiết mục tuyên truyền viên nhí đạt “giải nhất” “Sóng dậy đồng nước”

3

Tranh vẽ  đạt “giải nhất”

4

Em Phạm Nguyễn Khôi Nguyên đạt “giải nhất” cá nhân xuất sắc phần Tuyên truyền viên nhí

5

Các em học sinh tham gia Trò chơi đạt “giải ba”.

6

Nhận giấy khen“giải ba” nội dung Hoạt động trải nghiệm

7

Ảnh lưu niệm của đoàn trong Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2019-2020.

Tác giả: Dương Thị Kim Cương                                       Nguồn: Trường Tiểu học Giồng Găng