LỊCH HỌP TUẦN TỪ 20/11/2017 – 24/11/2017

Thời gian từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017
Ngày Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện
20/11/2017 Hai
21/11/2017 Ba
22/11/2017 7h30 Họp thường kỳ T11 UBND Minh
7h30 Ktra trường TH TCC1 TH TCC1 Tất cả
23/11/2017 Năm  7h30 Ktra trường THCS Nguyễn Du Ng. Du Tất cả
24/11/2017 Sáu 14h00 Họp rà soát sắp xếp bộ máy tổ chức UBND Minh, Phi
7h30 Ktra trường MG Tân Thành A MG TTA Tất cả