LỊCH HỌP TUẦN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thời gian từ ngày 25/9/2017 đến 29/9/2017
Ngày Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện
18/09/2017 Hai 7h30 Tập huấn tay chân miệng Trường MN Công, Hà
19/09/2017 Ba        
20/09/2017 7h30 Họp thành viên ủy ban UBND Minh
21/09/2017 Năm     
22/09/2017 Sáu 7h30 Thi CCHC  TTVH Nam
7h30 Họp thường kỳ tháng 9 UBND Minh