LỊCH HỌP CỦA PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 2/10/2017 – 6/10/2017

Thời gian từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017
Ngày Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện
02/10/2017 Hai 7h30 Dự tuần lễ học tập suốt đời N.V.Tiệp Nam, Luận
03/10/2017 Ba 7h30 Dự hội thi lồng đèn đẹp TTVH Minh, Khánh
04/10/2017  
05/10/2017 Năm  7h30 Tập huấn y tế học đường TX. Hồng Ngự Khánh
06/10/2017 Sáu 8h00 Họp giao ban GDTX TTVH Lấp Vò Nam