LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30-10-2017 ĐẾN 03-11-2017

Thời gian từ ngày 30/10/2017 đến 03/11/2017
Ngày Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện
30/10/2017 Hai  
31/10/2017 Ba 7h30 Họp mô hình phát triển hợp tác TTVH Nam
01/11/2017 13h30 Họp giải quyết vấn đề BHXH các trường UBND Minh
7h30 Họp thường kỳ tháng 10 UBND Minh
02/11/2017 Năm
03/11/2017 Sáu 7h30 Họp BCĐ TDXDĐSVH UBND Minh