LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/7/2017 – 21/7/2017

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 17/7 – 21/7 CỦA PHÒNG GDĐT
Ngày Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện
17/07/2017 Hai 8h00 Họp Hiệu trưởng PGDĐT Tất cả 
18/07/2017 Ba 7h30 Họp tổng kết XLVPPL UBND Công
13h30 Kiểm tra trường TH TTA3 Taị trường Công, hằng, sô
19/07/2017 6h30 kiểm tra sức khỏe lãnh đạo BBVSK TỈNH Minh
13h30 Họp đại họi TDTT UBND ……
20/07/2017 Năm 6h30 kiểm tra sức khỏe lãnh đạo BBVSK TỈNH Nam
13h30 Họp BCĐ giảm nghèo TTYT Công
21/07/2017 Sáu 6h30 kiểm tra sức khỏe lãnh đạo BBVSK TỈNH Công