LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA PHÒNG GDĐT TỪ 06/11/2017 – 10/11/2017

Thời gian từ ngày 06/11/2017 đến 10/11/2017
Ngày Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện
06/11/2017 Hai 8h00 Họp thống nhất vấn đề BHXH PGDĐT Nam, Hằng
07/11/2017 Ba 7h30 Tập huấn Cán bộ CĐCS TT BDCTr Hiếu, Hà
7h30 Triển khai VBPL  UBND Công
08/11/2017 7h30 Dự báo cáo viên tháng 11 UBND Nam
7h30 Dự ngày pháp luật nước CHXHCN VT TTVH Công
09/11/2017 Năm  8h00 Tập huấn phần mềm 1 cửa UBND Công, Sô
13h30 Tổng kết cuộc thi STTTNNĐ TTVH Nam, Khánh
10/11/2017 Sáu