LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 26/12/2022 ĐẾN 01/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023
Người chủ trì/ tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 26/12/2022 (04/12/2022 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
7:15 Chào cờ Khuôn viên UBND huyện Chuyên viên
7:30 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII HT: TT VH-TT&TT CV: Phi, Hà
PTP: Phạm Văn Sô 13:30 dự Hội nghị sơ kết Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Công tác gia đình và lồng ghép sơ kết Ngành
Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
HT: TT VH-TT&TT
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Họp thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của chính quyền xã, thị trấn năm 2022. PH: UBND Huyện
TP: Nguyễn Tấn Công
PTP: Phạm Văn Sô
14:00 Họp thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 PH: Phòng GDĐT QĐ 246 ngày 29/11/2022
PTP: Đặng Thành Nam 3 ngày Tập huấn chuyên môn (từ ngày 26/12/2022 đến ngày 28/12/2022) TP Cần Thơ
Thứ ba, ngày 27/12/2022 (05/12/2022 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nônthôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững của Huyện đến năm 2025 HT: UBND Huyện
TP: Nguyễn Tấn Công 13:30 Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Việc làm – Giảm nghèo và đưa lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng
PH: UBND Huyện
PTP: Phạm Văn Sô 7:30 Hội thảo chuyên môn GDMN MN Sơn Ca CV: Giang Thị Hồng Hà
PTP: Phạm Văn Sô 13:30 Đối chiếu, thống nhất số liệu huy động học sinh đầu năm học 2022 – 2023 Sở GDĐT CV: Mùi, Thuận
7:30 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII HT: TT VH-TT&TT CV: Luận, Dũng
Thứ tư, ngày 28/12/2022 (06/12/2022 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 Khai mạc phỏng vấn các thí sinh đăng ký xét tuyển giáo viên Mầm non hạng III. PH: Phòng GDĐT QĐ 245 ngày 29/11/2022
TP: Nguyễn Tấn Công 13:30 Phỏng vấn các thí sinh đăng ký xét tuyển giáo viên Tiểu học hạng III. PH: Phòng GDĐT QĐ 245 ngày 29/11/2022
PTP: Phạm Văn Sô 7:30 Hội nghị Trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022,
triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023
PH: UBND Huyện
8:00 Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022, triển khai
nhiệm vụ năm 2023
PH: UBND Huyện CV: Nguyễn Minh Thuận
13:30 Dự Hội thảo dạy học nội dung quyền con người trong chương trình giáo dục cấp Tiểu học Sở GDĐT CV: Nguyễn Văn Mùi
Thứ năm, ngày 29/12/2022 (07/12/2022 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công 7:30 Phỏng vấn các thí sinh đăng ký xét tuyển giáo viên Trung học cơ sở hạng III, Kế toán viên trung
cấp và Văn thư viên trung cấp
PH: Phòng GDĐT QĐ 245 ngày 29/11/2022
PTP: Đặng Thành Nam 7:30 Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 (KH 298 ngày 23/12/2022) HT: UBND Huyện
7:30 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII HT: TT VH-TT&TT CV: Hằng, Mùi, Thuận
14:00 Tổng kết và khen thưởng cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng cấp Huyện lần thứ 10 năm 2022 HT: TT VH-TT&TT
Thứ sáu, ngày 30/12/2022 (08/12/2022 âm lịch)
PTP: Phạm Văn Sô 8:00  Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm Đề án thí điểm thành lập và hoạt động Tổng đài Thông tin
dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp
PH: UBND Huyện
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2022 PH: UBND Huyện
Thứ Bảy, ngày 31/12/2022 (09/12/2022 âm lịch)
Chủ nhật, ngày 01/01/2023 (10/12/2022 âm lịch)