LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 22/3/2021 ĐẾN NGÀY 28/3/2021

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021
Người chủ trì/ tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 22/3/2021
PTP: Đặng Thành Nam 7:30 Đi công tác trường TH-THCS Cả Găng TH-THCS Cả Găng CV: Trịnh Hoàng Phi
PTP: Phạm Văn Sô Tham dự Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh TP Cao Lãnh CV: Trương Khắc Dũng
Thứ ba, ngày 23/3/2021
CV: Nguyễn Minh Thuận 14:00 Họp trực tuyến Ban An toàn giao thông quý 1 năm 2021 triển khai
nhiệm vụ quý 2
PH UBND huyện
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 họp xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 Phòng họp số 2 –
Sở GDĐT
ĐC Thuận chuẩn bị tài liệu
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Tham dự Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh TP Cao Lãnh CV: Trương Khắc Dũng
Thứ tư, ngày 24/3/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Dân vận Chính quyền 2020 HT UBND huyện
PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
Tham dự Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh TP Cao Lãnh CV: Trương Khắc Dũng
Thứ năm, ngày 25/3/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 1 ngày Kiểm tra trường Tiểu học Thông Bình 1 TH Thông Bình 1 QĐ số 37
PTP: Đặng Thành Nam 14:00 Dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HT huyện ủy
Thứ sáu, ngày 26/3/2021
TP: Nguyễn Tấn Công 1 ngày Kiểm tra trường Mầm non Dinh Bà MN Dinh Bà QĐ số 38
Thứ bảy, ngày 27/3/2021
Chủ nhật, ngày 28/3/2021