LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 12/7/2021 ĐẾN 18/7/2021

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021
Người chủ trì/ tham dự Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 12/7/2021 (03/6/2021 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
8:00 Hội ý Trưởng phòng, Phó trưởng phòng HT: Phòng GDĐT
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 PH: UBND huyện
PTP: Đặng Thành Nam 14:00 Công tác trường TH-THCS Cả Găng TH-THCS Cả Găng CV: Phi, Thuận, Hằng
Thứ ba, ngày 13/7/2021 (04/6/2021 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công PTP: Đặng Thành Nam
PTP: Phạm Văn Sô
7:30 Họp xét thi đua và viên chức các trường HT: Phòng GDĐT Chuyên viên
Thứ tư, ngày 14/7/2021 (05/6/2021 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Đi Công tác xã Tân Thành A Xã Tân Thành A CV: Trịnh Hoàng Phi
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 theo
Thống báo số 136/TB-UBND huyện Tân Hồng ngày 28/4/2021
HT: Phòng GDĐT CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ năm, ngày 15/7/2021 (07/6/2021 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công Giải quyết công việc tại nhà
Thứ sáu, ngày 16/7/2021 (08/6/2021 âm lịch)
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Đi Công tác xã Tân Phước Xã Tân Phước CV: Trịnh Hoàng Phi
Thứ bảy, ngày 17/7/2021 (09/6/2021 âm lịch)
Chủ nhật, ngày 18/7/2021 (10/6/2021 âm lịch)

87 thoughts on “LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 12/7/2021 ĐẾN 18/7/2021

 1. Pingback: stromectol 100mg
 2. Pingback: Khách
 3. Pingback: Khách
 4. Pingback: ivermectin humans
 5. Pingback: ivermectin
 6. Pingback: generic cialis
 7. Pingback: tadalafil dosage
 8. Pingback: merk covid pill
 9. Pingback: cialis mg
 10. Pingback: tadalafil otc
 11. Pingback: meritking
 12. Pingback: meritroyalbet
 13. Pingback: meritrroyalbet
 14. Pingback: meritroyalbet
 15. Pingback: eurocasino
 16. Pingback: child porn
 17. Pingback: meritking
 18. Pingback: child porn
 19. Pingback: child porn
 20. Pingback: sildenafil india
 21. Pingback: buy viagra online
 22. Pingback: online casinos usa
 23. Pingback: elexusbet
 24. Pingback: trcasino
 25. Pingback: elexusbet
 26. Pingback: tadalafil otc
 27. Pingback: dengue ivermectin
 28. Pingback: ivermectina price
 29. Pingback: cialis coupon
 30. Pingback: cialis best price
 31. Pingback: ivermectin wormer
 32. Pingback: stromectol 0 5 mg
 33. Pingback: ivermectin bnf
 34. Pingback: ivermectin gel
 35. Pingback: generic cialis
 36. Pingback: cialis black
 37. Pingback: buy ivermectin
 38. Pingback: ivermectin humans
 39. Pingback: iwermektyna
 40. Pingback: ivermectin nahdi
 41. Pingback: madritbet
 42. Pingback: meritroyalbet
 43. Pingback: eurocasino
 44. Pingback: madridbet
 45. Pingback: ivermectin goodrx

Đã khóa bình luận