LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11/11/2019 ĐẾN NGÀY 17/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 11/11/2019
TP Công; PTP Nam, Phi 7:30 Làm việc về công tác nhân sự THCS Nguyễn Văn Trỗi HT, PHT
Thứ ba, ngày 12/11/2019
TP Công Học cáo cấp chính trị Trường Chính trị tỉnh TP Công
PTP Nam 7:30 dự Hội đồng xét duyệt cấp Tỉnh phúc tra đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019 đối UBND xã TTB PTP Nam
PTP Nam 8:00 với huyện Tân Hồng Hội trường Công an Huyện. PTP Nam
Thứ tư, ngày 13/11/2019
TP Công Học cáo cấp chính trị Trường Chính trị tỉnh TP Công
PTP Nam 7:30 kiểm tra trường Tiểu học Thông Bình 1 TH Thông Bình 1 Hiếu, Sô, Phi, Hằng, Mùi, Dũng
PTP Nam 8 giờ thẩm định, xem xét, phúc tra thang điểm thị trấn, khóm văn minh đô thị; xã, ấp văn hóa nông thôn mới năm 2019 Hội trường UBND Huyện PTP Nam
Thứ năm, ngày 14/11/2019
TP Công Học cáo cấp chính trị Trường Chính trị tỉnh TP Công
Thứ sáu, ngày 15/11/2019
TP Công Học cáo cấp chính trị Trường Chính trị tỉnh TP Công
Thứ bảy, ngày 16/11/2019
Chủ nhật, ngày 18/11/2019