LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 31/8/2020 ĐẾN NGÀY 04/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 31/8/2020
PTP: Phạm Văn Sô 9:00 Tiếp Công dân Hội trường Phòng GDĐT PTP: Phạm Văn Sô
TP: Nguyễn Tấn Công 09:00 Công tác THCS Nguyễn Quang Diêu THCS Nguyễn Quang Diêu TP: Nguyễn Tấn Công
TP: Nguyễn Tấn Công 9:30 Công tác MG Tân Công Chí điển Bắc Trang Điểm Bắc Trang TP: Nguyễn Tấn Công
TP: Nguyễn Tấn Công 14:00 Công tác trường TH Bình Phú TH Bình Phú (TH Bình Phú 2) TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Giang Thị Hồng Hà
Sở GDĐT 13:30 Hội nghị tổng kết năm học cấp Tiểu học THPT Tân Hồng PTP: Phạm Văn Sô
CV: Nguyễn Văn Mùi
Sở GDĐT 8:00 Nộp hồ sơ khen thưởng QĐ 89 Sở GDĐT CV: Trương Khắc Dũng
Thứ ba, ngày 01/9/2020
TP: Nguyễn Tấn Công 8:00 Công tác trường MG Tân Thành B MG Tân Thành B TP: Nguyễn Tấn Công
TP: Nguyễn Tấn Công 10:00 Công tác trường TH Thông Bình 1 (điểm Ba Lê Hiếu) Điểm Ba Lê Hiếu TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ tư, ngày 02/9/2020
TP: Nguyễn Tấn Công Nghỉ Lễ Quốckhánh 2/9
Trực Cơ quan
Phòng GDĐT TP: Nguyễn Tấn Công
CV: Lê Công Luận
Thứ năm, ngày 03/9/2020
PTP: Phạm Văn Sô 8:00 Công tác TH Giồng Găng
Kiểm tra công tác khai giảng năm học 2020-2021
TH Giồng Găng PTP: Phạm Văn Sô
Thứ sáu, ngày 04/9/2020
PTP: Đặng Thành Nam 8:00 Công tác THCS Nguyễn Du
Kiểm tra công tác khai giảng năm học 2020-2021
THCS Nguyễn Du PTP: Đặng Thành Nam
Thứ bảy, ngày 05/9/2020
 TP: Nguyễn Tấn Công  7:00  Dự Khai giảng năm học 2020-2021  Các trường  Lãnh đạo và Chuyên viên
Chủ nhật, ngày 06/9/2020