LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 27/4/2020 ĐẾN 30/4/2020

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 30/4/2020
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 27/4/2020
Phòng GDĐT 7:30 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 Các trường TH-THCS và THCS Lãnh đạo và Chuyên viên
Thứ ba, ngày 28/4/2020
Huyện ủy 7:00 Viếng đền thờ liệt sỉ huyện Đền thờ Liệt sĩ Huyện TP: Nguyễn Tấn Công, PTP: Đặng Thành Nam
Sở GDĐT 7:30 Tiếp Đoàn KĐCLGD THCSNguyễn Văn Tiệp PTP: Đặng Thành Nam; CV: Phạm Văn Sô; Nguyễn Minh Thuận
Huyện ủy 9:00  Hội nghị cán bộ chủ chốt HT TTVH huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Phòng GDĐT 14:30 Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hội trường UBND huyện Lãnh đạo, chuyên viên, Hiệu trưởng các trường trực thuộc
Thứ tư, ngày 29/4/2020
Sở GDĐT 7:30 Tiếp Đoàn KĐCLGD MN Sơn Ca PTP: Đặng Thành Nam; CV: Phạm Văn Sô; Giang Thị Hồng Hà
UBND huyện 8:00  Họp UBND Huyện thường kỳ tháng 4 Hội trường UBND huyện TP: Nguyễn Tấn Công
Thứ năm, ngày 30/4/2020
Phòng GDĐT Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Phòng GDĐT TP: Nguyễn Tấn Công; CV: Phạm Văn sô
Thứ sáu, ngày 01/5/2020
Phòng GDĐT Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Phòng GDĐT PTP: Đặng Thành Nam; CV: Lê Công Luận
Thứ bảy, ngày 02/5/2020
Chủ nhật, ngày 03/5/2020