LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 25/11/2019 ĐẾN NGÀY 29/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi c
Thứ hai, ngày 25/11/2019
TP Nguyễn Tấn Công 8:00 Họp hướng dẫn đánh giá đảng viên, CB, CC HT Phòng GDĐT Lãnh đạo và chuyên viên
TP Nguyễn Tấn Công 9:30 Tiếp Hiệu trưởng trường TH Dinh Bà HT Phòng GDĐT TP Công + đ/c Sô
Đảng ủy Khối VH-XH 13:30 Tiếp thu văn bản cấp trên Hội trường UBND huyện Phi, Luận, Sô, Hiếu, Thuận,
Hà, Hằng, Mùi, Dũng
Thứ ba, ngày 26/11/2019
UBND huyện 8:00 Dự và làm việc chuẩn bị tổ chức trao học bổng
của tập đoàn Hoàng Long tài trợ
Phòng họp UBND huyện TP Công
Sở GDĐT 13:30 Hội thảo giáo dục kĩ năng theo mô hình Hort Hộ trường Sở GDĐT PTP Nam + đ/c Hà
Thứ tư, ngày 27/11/2019
TP Nguyễn Tấn Công 15:00 Công tác xã Tân Hộ Cơ UBND xã Tân Hộ Cơ TP Công + đ/c Phi
Thứ năm, ngày 28/11/2019
UBND huyện 13:30 Dự Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi sáng tạo
Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng huyện Tân Hồng lần thứ VII năm 2019 và Phát động Cuộc thi năm 2020
TT Văn hóa – Thể thao huyện PTP Nam + đ/c Thuận
TP Nguyễn Tấn Công 14:00 Làm việc với Trường TH Trần Phú Hội trường Phòng GDĐT TP Công + đ/c Phi + đ/c Sô
Thứ sáu, ngày 29/11/2019
Sở GDĐT 7:30 Dự Kiểm định chất lượng giáo dục Trường TH Dinh Bà TP Công + đ/c Sô + đ/c Hiếu
Thứ bảy, ngày 30/11/2019
Chủ nhật, ngày 01/12/2019