LỊCH CÔNG TÁC PHÒNG GDĐT TỪ NGÀY 23/12/2019 ĐẾN 27/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019
Người chủ trì/
tham dự
Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai, ngày 23/12/2019
TP Nguyễn Tấn Công 7:30 Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non TT VH-TT TP Công, Hà, Hiếu, Sô
UBND huyện 13:30 Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH
năm 2019
Hội trường UBND huyện TP Công
PTP Đặng Thành Nam 14:00 Tiếp trường Đại học Đồng Tháp tổ chức lớp CDNN Hội trường Phòng GDĐT PTP Nam, Phi
Thứ ba, ngày 24/12/2019
UBND huyện 7:30 Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện Phòng họp UBND huyện TP Công
Sở GDĐT 7:30 Tổng kết vì sự tiến bộ phụ nữ Tại Hội trường Sở GDĐT PTP Nam (Hiếu tại THPT Tân Hồng)
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 7:30 Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Hội trường Huyện ủy Đồng chí Sô
Liên đoàn Lao động 13:30 Hội nghị tổng kết Liên đoàn lao động huyện TT VH-TT PTP Nam , đồng chí Hiếu
Thứ tư, ngày 25/12/2019
Thứ năm, ngày 26/12/2019
UBND huyện 7:30 Họp BCĐ TDĐKXDĐSVH Phòng họp UBND huyện PTP Nam
Viện Đào tạo quốc tế –
ĐHQG TPHCM
01 ngày tham dự lớp Bồi dưỡng chuyên sâu phương pháp giảng dạy và UDCNTT trong giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp đồng chí Luận
Thứ sáu, ngày 27/12/2019
UBND huyện 13:30 Họp góp ý dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã
hội 05 năm (2021-2025)
Phòng họp UBND huyện TP Công
Viện Đào tạo quốc tế –
ĐHQG TPHCM
01 ngày tham dự lớp Bồi dưỡng chuyên sâu phương
pháp giảng dạy và UDCNTT trong giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp đồng chí Luận
Thứ bảy, ngày 28/12/2019
Viện Đào tạo quốc tế –
ĐHQG TPHCM
01 ngày tham dự lớp Bồi dưỡng chuyên sâu phương
pháp giảng dạy và UDCNTT trong giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp đồng chí Luận
Chủ nhật, ngày 29/12/2019
Viện Đào tạo quốc tế –
ĐHQG TPHCM
01 ngày tham dự lớp Bồi dưỡng chuyên sâu phương
pháp giảng dạy và UDCNTT trong giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp
Trường Đại học Đồng Tháp đồng chí Luận